مشارکت شرکت فجر صفا با شرکت هلندی

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رونمایی از قرارداد شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان با مشارکت شرکت هلندی در زمینه سرمایه گذاری در ساخت وبهره برداری گلخانه هیدروپونیک در حضور وزرای کشاورزی دو کشور ایران وهلند.