بهره برداری از واحد سیلوهای ذخیره غلات

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

آغاز بهره برداری از واحد سیلوهای ذخیره غلات شرکت کشت و صنعت فجر صفا لرستان با ظرفیت 44000  تن