افتتاحیه شرکت فجر صفا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

مراسم افتتاحیه شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی